Tredimensionella former

Tredimensionella former kan ju vara vad som helst, men här är det blommor som gäller. Alginatet skapar stabilitet och gör det färdiga arbete formbart. Till detta arbete har sarigarn använts. det är en restprodukt vid saritillverkning och består av 100% siden


Detaljbild av blommorna
Posted by Picasa

Kommentarer